PDF
Goto
PGN
November (2): Rangliste
Pkt
Bhlz
SoBe
5.0
12.0
12.00
3.0
16.0
8.00
3.0
14.0
6.00
3.0
12.0
4.00
3.0
11.0
3.00
2.0
10.0
1.00
1.0
11.0
0.00
0.0
14.0
0.00